Vul een zoekwoord in

Agenda

Reading

30 januari 2023

In een reading wordt gekeken naar je energiesysteem, je aura, je chakra's. Je kunt je eigen vragen stellen, maar dat hoeft niet per se. Het enige dat je doet tijdens een reading is op een stoel zitten. Voor je zitten één tot drie readers. Dit zijn studenten uit de Readingopleiding.

Online Healing

30 januari 2023

Healers kijken naar de energie in en rondom het lichaam en brengen energie in beweging waar dat kan. Beweging in energie betekent dat er weer een verandering kan ontstaan.

GZ-Talk | Verbindende Communicatie

23 februari 2023

Het is jouw schuld dat we nog niet klaar zijn! Watttt? Als jij je gewoon aan onze afspraken had gehouden was dit nooit gebeurd!

Herken je dit? De welles-nietes waar we soms in terecht komen?

Vrouwenavond

10 maart 2023

Het is tijd de kracht van vrouwen, de onbevangenheid, de ontvankelijkheid samen te bundelen, te stimuleren, te ontdekken en te versterken.

Uit ervaring is bekend dat deelname aan vrouwenavonden positieve effecten heeft voor jezelf zoals gezondheid, zelfvertrouwen en veerkracht. En dit heeft ook een positieve weerslag op je omgeving, bijvoorbeeld gezin en werk.

GZ-Talk | Balans bij HSP en HB

23 maart 2023

Hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid zijn geen hypes van de 21e eeuw.
Mensen die dieper waarnemen en verwerken, anders denken en leren, oog hebben voor het grotere geheel en sensitiever voelen zijn van alle tijden.

Hoe te leven zonder één voet op het gaspedaal en één op de rem? Over verborgen leed bij hoogsensitieven (HSP) en hoogbegaafden.

meer laden...